strona główna


Dom Dziecka Nadzieja

Wielofunkcyjna placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nadzieja

Ośrodek Adopcyjny Nadzieja

Dom dla Dzieci Nadzieja

Dom dla Dzieci Nadzieja - Lubomierz

kontakt

 
Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze jest wielofunkcyjną placówką zapewniającą całodobową opiekę oraz wychowanie dla dzieci w niej przebywających. W placówce zamieszkuje 40 dzieci w wieku od 4
doby życia do 11 roku życia.W wyjątkowych sytuacjach np. stosując zasadę nie rozdzielania rodzeństwa dopuszcza się przyjęcie do Domu starszego dziecka zapewniając mu właściwą opiekę. Dyrektor Domu może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć okres pobytu wychowankowi, który ukończył 11 lat. Do opieki całodobowej przyjmujemy dzieci na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego oraz skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Podopieczni naszej placówki zamieszkują w czterech grupach: grupa interwencyjna dla niemowląt od 4 doby życia do 18 miesiąca, grupa interwencyjna dla dzieci młodszych od 18 miesiąca do 5 lat i dwie grupy socjalizacyjne koedukacyjne dla dzieci od 6 roku życia do 11 lat. Dzieci mieszkają w pokojach trzy- cztero- i pięcioosobowych. W grupach socjalizacyjnych znajdują się aneksy kuchenne, w których dzieci mogą przygotować dla siebie posiłek, bawialnie wyposażone w sprzęt RTV, komputer, miejsce do zabawy zgodne z wiekiem rozwojowym podopiecznych. W grupach interwencyjnych znajdują się bawialnie, sypialnie dziecięce, jadalnie. Dla dzieci z grupy niemowlęcej posiłki przygotowywane są w kuchni mlecznej. W naszej placówce są także: pokój terapeutyczny, sala do cichej nauki, dyżurka pielęgniarska, pokój gościnny, izolatka, pokój odwiedzin dla rodziców.

          


W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra posiadająca wysokie kompetencje - wiedzę i umiejętności predysponujące do wielokierunkowej pracy z dzieckiem, jego rodziną oraz pracy na rzecz dziecka i rodziny. Są to osoby wrażliwe, życzliwe, przyjazne znające szczególne potrzeby swoich podopiecznych i potrafiące je dobrze zaspokajać. Dla dzieci pracują: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, logopeda, specjalista rodzinny, wychowawcy, opiekunka, lekarz pediatra - neurolog dziecięcy, pielęgniarki, rehabilitanci.
   

Staramy się, aby nasz Dom dawał dzieciom namiastkę domu rodzinnego, a pobyt w nim był tymczasowy. Działamy w myśl zasady, że dziecko powinno wychowywać się w rodzinie, która w sposób trwały zaspokoi jego potrzeby, jeżeli nie może to być rodzina naturalna to powinna ją zastąpić rodzina adopcyjna lub zastępcza. Dlatego też pomoc rodzinie naturalnej w odbudowaniu jej funkcji opiekuńczo - wychowawczych jest naszym zadaniem, które realizujemy z powodzeniem. Cieszą nas powroty dzieci do swoich rodzin. Rodzinom proponujemy: wsparcie, poradnictwo pedagogiczno - psychologiczne i formalne, pedagogizację, terapię rodzinną, grupowe spotkania rodziców. W formie warsztatów i inny, pomoc w zależności od potrzeb. Dbamy o rozwijanie i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez kontakty dzieci z rodzinami zarówno w domu dziecka jak i miejscu zamieszkania. Współpracujemy z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w zakresie umieszczania w rodzinach adopcyjnych lub zastępczych dzieci niemogących powrócić do swoich rodzin naturalnych.
   wsparcie dla Domu Dziecka   

  

Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie działalność Domu Dziecka mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe:
Dom Dziecka Nadzieja
ING Bank Śląski o/Jelenia Góra nr konta:  
16 1050 1751 1000 0090 7073 5189


 
strona główna
Dom Dziecka Nadzieja
 Wielofunkcyjna placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nadzieja
 Ośrodek Adopcyjny Nadzieja
 Dom dla Dzieci Nadzieja
kontakt


DOM DZIECKA NADZIEJA
UL.JANA III SOBIESKIEGO  80,  58-500 JELENIA GÓRA