strona główna


Dom Dziecka Nadzieja

Wielofunkcyjna placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nadzieja

Ośrodek Adopcyjny Nadzieja

Dom dla Dzieci Nadzieja

Dom dla Dzieci Nadzieja - Lubomierz

kontakt

dom dziecka


ośrodek adopcyjno- opiekuńczy


wielofunkcyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza
 Podaruj nam 1 % swojego podatku

Podaruj nam 1% swojego podatku
numer KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy NADZIEJA
Partnerem akcji jest Centrum Inicjatyw Lokalnych

Kto i w jaki sposób może przekazać nam 1% podatku można przeczytać tu.Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze jest organizacją pozarządową typu non profit działającą od września 2009 r.
Do podstawowych celów statutowych Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży, rodzicom i osobom dorosłym.

Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
i resocjalizacyjnej.
Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci
i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej.
Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.
Tworzenie form wprowadzających nowe treści uwzględniające zaspokajanie potrzeb w zakresie szeroko rozwiniętej osobowości osób objętych wspomaganiem Stowarzyszenia.
W szczególności adresatami pomocy oferowanej przez Stowarzyszenie NADZIEJA są dzieci, młodzież, rodzice i osoby dorosłe, rodziny wielodzietne.
       

Swoje cele statutowe Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA realizuje prowadząc placówki terenowe tj. -


MIASTO JELENIA GÓRA:


*  OŚRODEK ADOPCYJNY

*   DOM DZIECKA

*   WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO -
     WYCHOWAWCZA
POWIAT JELENIOGÓRSKI:

*   DOM DLA DZIECI


Zarząd Stowarzyszenia :

1. Prezes Żaneta Babul
2. Wiceprezes Marek Bartecki
3. Członek Zarządu Danuta Dąbrowska
4. Członek Zarządu Renata Petelska
5. Członek Zarządu Violetta Marczyk

   wsparcie dla stowarzyszenia   

  

Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie działalność Stowarzyszenia mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe:
Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja
ING Bank Śląski o/Jelenia Góra nr konta:  
26 1050 1751 1000 0090 6969 5497


 
strona główna
Dom Dziecka Nadzieja
 Wielofunkcyjna placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nadzieja
 Ośrodek Adopcyjny Nadzieja
 Dom dla Dzieci Nadzieja
kontakt


Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja
UL.JANA III SOBIESKIEGO 80  58-500 JELENIA GÓRA